تحلیل شکل مبنا بر غزل حافظ با رویکرد قرآنی واژه یوسف (ع)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

          توجه به شکل و فرم آثار ادبی و تحلیل رویکردهای شکل مبنا با توجه به نظریات ادبی با تکیه بر واژه یوسف(ع) در غزلیات حافظ و قرآن کریم محور اصلی مقاله است. نظر به این که نگاه فرمی و شکل‌مدار بر محور مزبور مسبوق به سابقه نیست و کار بکری است، لذا ضرورت دارد تا در این زمینه با تکیه بر حاصل نظریات شکل مبنا و فرمی، کار عملی و بومی صورت پذیرد. به همین منظور تبیین اصالتهای شکلی ـ فرمی غزل حافظ و قرآن کریم در این مقاله  اهمیت داده شده است.
           در این نگاه اصالت واژگانی حافظ، تبیین عناصر سازنده غزل حافظ و قرآن کریم با تکیه بر واژه یوسف(ع)، میزان پیوند این عناصر، چگونگی پیوند این عناصر، گونه‌های تناسب و تعامل، اعم از زبانی، زیبایی و موسیقایی، دستوری و تبیین اشارات قرآنی در شعر حافظ به عنوان زیرساخت غزل حافظ و... اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Form-based analysis of the word 'Yusof' in Hafiz poetry: A Qur'anic approach

نویسنده [English]

  • Mohsen Zolfaghari
چکیده [English]

The exploration of the form of the literary texts and the form-based analysis of the term 'yusof' in Hafiz poetry from a Quranic perspective is the major focus of this study. As no form-based investigation is carried out in this area, doing such a practical and native study seems to be necessary. To meet this objective, form-based entities in Hafiz poetry and the holy Quran are examined. Therefore, Hafiz terminology bases, explanation of Hafiz poetry elements, the Quranic terminology, degree and system of unity between these elements are taken into consideration. Moreover, different types of linguistic, esthetic, musical, grammatical interactions and explanation of the Quranic illusions in Hafiz poetry as the foundations of his poems, etc are investigated and approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form
  • the Holy Quran
  • Hafez's lyrics
  • Yusuf (AS)