مفهوم شناســی واژه لقاءالله در قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

 
واژه ای که بدان پرداخته شده و در صدد مفهوم شناسی آن در فضای قرآن بوده ایم، کلمه « لقاء الله» است که یکی ازمفاهیم عرفانی قرآن است. برای این مقصود، ابتدا معنای لغوی واژه را تبیین کرده؛ که شرط اصلی تبیین مفردات می باشد و سپس با در نظر گرفتن ساختار سور و آیات لقاء الله، تفسیر آیات را در جایگاه بافت و سیاق دنبال کرده و لقاء الله مطلوب قرآن را بیان کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که لقاء الهی به معانی مختلفی چون حضور معنوی وشهود باطنی خداوند سبحان، عقاب وثواب الهی،ملاقات فرشتگان تفسیر شده است که هرکدام از آن معانی در جای خود مطلوب است.اما با توجه به حکمت خداوند در مساله خلقت،این نکته به دست آمد که لقاء مطلوب الهی همان حضور معنوی وشهود باطنی خداوند بوده که مخصوص مومنان است.
 
   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philology of Liqa' Allah in the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Ibrahimi 1
  • Maryam Saderi 2
1
2
چکیده [English]

 
This research examines the semantics of liqa' Allah (meeting God) which is a mystical term in the Holy Quran. To this end, initially, we explicated the literal semantics of this word, as the main prerequisite in philology, then interpreted the related verses in the Qura'nic context and register based on the structure of surahs and verses and finally we clarified the proper meaning of the Qur'anic liqa' Allah. We reached this conclusion that the term has been interpreted to have different meanings such as spiritual presence and inner intuition of God, the Glorious, divine reward and punishment, and meeting angels. All these meanings are appropriate in their positions, but according to the divine wisdom in the creation, it was concluded that the most suitable one is spiritual presence or inner intuition of God, which is believers-specific.

کلیدواژه‌ها [English]

  • singulars
  • liqa' Allah
  • context and register
  • inner intuition
  • believers