در وادی ایمن (ازحقیقت قرآنی تا کارکرد ادبی-عرفانی در شعر)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور (تهران جنوب)

2 استاد/دانشگاه پیام نور

چکیده

مکان بعثت حضرت موسی علیه‌السلام در شعر فارسی به «وادی ایمن» مشهور است. این عبارت ریشۀ قرآنی دارد؛ اما در قرآن کریم، ترکیبی به صورت «وادی ایمن» نداریم و این عبارت به گونه‌ای، آفریدۀ ادب فارسی است که از حسن مجاورت واژۀ وادی و ایمن در آیۀ 30 قصص، بهره‌ای شاعرانه برده و عبارت زیبای «وادی ایمن» را پدید آورده است. نام مکان بعثت حضرت موسی علیه‌السلام در قرآن کریم، وادی مقدس و مبارک طوی است. این مقاله بر آن است تا پس از ریشه‌یابی عبارت «وادی ایمن» در قرآن کریم و شرح آیات مربوط به بحث، به جلوه‌های ادبی ـ عرفانی این عبارت، در شعر بپردازد. وقایعی که در شب بعثت حضرت موسی علیه‌السلام در «وادی ایمن» پیش آمد؛ از جمله، آتش تجلی، خطاب انی اناالله، خلع نعلین و القای عصا، زمینه‌ای برای طرح درس‌های سلوکی است که در این نوشتار، مورد پژوهش قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In Aiman Wadi (From Qur'anic Truth to Literary-Mystical Function in Poetry)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ghahremani Fard 1
  • Fatemeh Koupa 2
1
2
چکیده [English]

The place where Moses (PBUH) was chosen as God's Messenger is known as the “Aiman Wadi” in Persian poetry. However, there is no such a phrase as 'Aiman Wadi' in the Qur'ran and it is a neologism in the Persian literature, created poetically from the syntagmatic relations between the two Arabic words Wadi and Aiman in Surah Al-Qasas, Aya 30. The present study attempts to point out literary-mystical effects of the phrase "Aiman Wadi" after an etymological analysis of it in the Holy Qur'an and the relevant exegeses. The event happened at the night of Moses's first revelation in "Aiman Wadi" including the Fire as Divine Manifestation, Moses's being addressed by God by 'verily I am Allah', putting off the shoes (in God's presence) and the casting down of rod are all backgrounds for wayfaring and are discussed in this article.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moses
  • Wadi
  • Aiman
  • sacred
  • Manifestation