"بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن"

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه و مسئول بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد

2 هیئت علمی

چکیده

چکیده

یکی از مباحث مهم در تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم بررسی واژه ها می باشد.خواستگاه هر واژه در فهم مطالب هرعبارت بسیار تأثیر گذار است. این مقال به بررسی و بیان واژه ویل و کاربرد آن در آیات قرآن کریم می پردازد. روشن شدن جایگاه و معنای اصیل لغت مورد نظر می تواند مخاطب را به فضای نزول قرآن برده و درک وی را از غرض کاربردی واژه در آیات روشن نماید. ویل در لغت عرب برای بیان حسرت و اندوه فراوان برای یک عمل شر و اندوهناک و دارای عذاب وعواقب شدید به کار می رود.و یکی از واژه هایی است که خداوند از آن برای ابراز تنفر و وعید عذاب استفاده کرده است.. از جمله ی مخاطبین این واژه، کافران، مشرکان، می باشند که در اثر انجام اعمال یا ترک افعالی مورد خشم پروردگار قرار می گیرند و مشمول عذاب سخت الهی واقع می شوند. پس از بیان معنای ویل با استفاده ازلغت نامه های معتبرعربی به جمع آوری آیاتی که کلمه ویل در آنها به کار رفته واحیانا تفسیر مختصری از آنها اشاره شده است.ازمهمترین یافته های این مقاله می توان به این نکته اشاره کرد که هر جا قرآن کریم از این واژه استفاده کرده است ، بیشترهشداربه کافران و معاندان بوده است.و وعید عذاب و آتش جهنم برای آنان داده است. ویل برای کسانی است که پیامبران و سفراء الهی را تکذیب نمودند و نسبت ناروا مثل دروغگویی یا جنون یا سحر به آنها دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the term “weil” and its application in the Quran.

نویسندگان [English]

  • Noormohammad Alipour khashab 1
  • mohammad shafie 2
1
2 science Committee
چکیده [English]

Abstract
One of the main issues in the analysis and interpretation of the Quran is the word review. The root of each word is very impressive in understanding the phrases. This article explores and expresses the term “weil” and its application in the Quran. Clarifying the position of the original meaning of the word in question can be addressed in the Quran, and his understanding of the intended use of the word in the clear verses.
The term “Weil” is used to express regret and great grief and sorrow for an act of evil and suffering severe consequences. It is one of the words that God has used to express hatred and threats. The term contacts disbelievers, and polytheists who gain as a result of acts or actions the wrath of the Lord and they will actually be the subject to severe punishment of God.
After expressing the means of the term “Weil” from the authentic Arabic dictionary, a brief interpretation will be referred. The term addressed those who denied God's prophets and referred lying or madness or magic to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • Weil
  • literary
  • disbelievers
  • polytheists