معناشناسی باب اشتغال با تکیه بر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کامل در نحو زبان عربی بحث اشتغال است. اشتغال را می‌توان از مباحثی دانست که با قواعد ویژه‌اش، ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. از آنجاکه قرآن کریم نمونه عالی فصاحت و بلاغت است و در بهره‌مندی و استفاده از ذخایر و امکانات زبانی به گونه‌ای بی‌نظیر عمل کرده است، بنابراین مقاله حاضر تلاش می‌کند تا با نظر به برخی آیات شریفه قرآن کریم اسلوب اشتغال را معنا ‌یابی کند. این مقاله، در نظر دارد ضمن معرفی باب اشتغال، نمونه‌هایی از موارد جواز و ترجیح نصب و رفع مشغول‌عنه را در قرآن کریم بررسی کرده و از این رهگذر تفاوت‌های معنایی آن‌ها را بیان کند. نتیجه، نشان می‌دهد که آنچه نحویان عربی به عنوان موارد تساوی و نیز ارجحیت نصب و رفع مشغول‌عنه ذکر کرده‌اند، بدون توجه به معناشناسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantics of Eshteghal on the basis of the holy Quran

نویسندگان [English]

  • Sayyed Abolfazl Sajadi 1
  • Motahhareh Faraji 2
1
2
چکیده [English]

One of the complex discussions in arabic syntax is Eshteghal it has attracted many researchsers. Since the holy Quran is the best symbol and sample of rhetorics and has applied linguistic resources uniquely, this study tries to investigate the concept of Eshteghal on the basis of the holy Quran verses.
Introducing Eshteghal, this article tries to study some cases of double structure and as a result distinguish the differences in their concept. The results reveal that what Arabic grammarian termed as the cases of equal structures and double structure is covered out with no semantic point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Semantics
  • Eshteghal