جلوه‌های فراهنجار در سوره‌ی مبارکه‌ی مریم (س)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجو دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

فراهنجار به معنی شکستن شیوه‌ی متداول زبان با نگرش هنرمندانه که به موجب آن عناصر زیبا شناختی و ادبی کلام مجال ظهور پیدا می‌کنند. گاهی اوقات زبان به شکلی ماهرانه از فرم معیار و متداول خود خارج شده و وارد عرصه ی جدیدی می شود. این خروج از روند عادی زبان سبب رستاخیز واژگان شده و ترکیبهای زبانی جدید را به وجود می‌آورد. نمونه والای این هنر مندی در کلام حضرت حق وارد شده است. عادت برای انسان، نابینایی ذهنی به بار می آورد و قرآن حتی در شیوه سخن گفتن نیز سنت عادت را در هم می شکند تا درس حرکت رو به جلو را به انسان بیاموزد. در سوره‌ی مبارکه‌ی مریم (س) هم‌چون دیگر سوره‌های این کتاب آسمانی جلوه‌های زیبایی از این هنرمندی حضرت حق وجود دارد که چگونگی اجرا و شیوه پیاده شدن آنها موضوعی است که این پژوهش به دنبال بیان گوشه‌ای از آن است. از جمله نتایج حاصل از این پژوهش آن است که فهم موضوع فراهنجار و کم و کیف به کار گیری آن در قرآن می‌تواند حلاّل برخی از مشکلات بشر و جوامع انسانی در حیطه‌های مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Meta-norm in Maryam chapter

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Ahmadi 1
  • Abdossaheb Noruzi 2
1
2
چکیده [English]

This article explores meta-norm in the Quran. Sometimes the language of the Quran deviates the norms and the standard usage and enters new horizons. This process results in lexical novelty. Excellent samples of this novel application of language, is created by Allah. Habit formation results in human in capability, so the holy Quran tries to deviate from norms even in the application of language in order to help human to progress. In Maryam chapter, there exists many excellent manifestations of this artistic application of language and their use depends on the subject matter.
The study reveals that perceiving meta-norm and its application system, can solve many human problems in various areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linguistics
  • Quranic rhetoric
  • Maryam chapter
  • linguistic norm and meta-norm