نقد ادبی ترجمه ی محدث دهلوی از قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

تاکنون ترجمه های زیادی از قرآن کریم به زبان فارسی نگاشته شده است که هیچ یک بی اشکال نبوده اند. یکی از این ترجمه ها از آن دانشمندی معروف در شبه قاره هند به نام شاه ولی الله محدث دهلوی است که از حدود دو قرن و نیم قبل برجای مانده است.
این ترجمه با همه زیبایی هایش دارای اشکالاتی اساسی بویژه از جنبه ادبی نیز می باشد. برخی از مهمترین این اشکالات که در این مقاله بعنوان لغزش از آنها یاد شده است عبارتند از: ناهمسانی در ترجمه واژه ها، ترجمه غلط و ناصواب برخی کلمات و آیات، مخالفت برخی ترجمه ها با قواعد صرفی و نحوی، دخالت دادن دیدگاه های خاص کلامی در ترجمه، عدم رعایت حدود ترجمه و خلط میان ترجمه و تفسیر و تاویل، استفاده از اسرائیلیات و افزودن برخی حواشی غیرضروری و ناصواب ، و در نهایت عدم رعایت قواعد املایی و چینش دستوری زبان فارسی.
این لغزش ها در دو دسته ادبی و غیر ادبی جای گرفته اند و اگرچه برخی از آنها ناخواسته رخ نموده اند ، ولی قطعاً برخی دیگر لغزش هایی است که به عمد در این ترجمه راه یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Literary Critique of Muhaddeth Dehlavi's Persian Translation of the Quran Dr. Ali Ahmad Naseh* University of Qom

نویسنده [English]

  • Ali Ahmad Naseh
چکیده [English]

So far a great number of Persian translations of the Holy Quran have appeared; none of these translations has been flawless. One such translation was the one produced in India by a renowned scholar named Shah Vali Allah Muhaddeth Dehlavi that was produced around two centuries and a half ago. Despite its beauties, this translation suffers from a number of defects, especially the literary ones. Some of the most important literary flaws highlighted in the present paper are as follows: inconsistency in rendering lexical items, incorrect and inappropriate translation of certain words and verses, lack of parallelism in certain translated items against the rules of Arabic morphology and syntax, incorporation of certain doctrinal leanings in the translation, merging translation with exegesis and interpretation, drawing on Israelite accounts and adding a number of unnecessary and inappropriate notes, and finally incorrect Persian spellings and inappropriate Persian syntax of words. In this paper, the above-mentioned flaws are divided into literary and non-literary errors and flaws; granted that some of them might have occurred inadvertently, there are certainly a number of such mistranslations that have crept into this work on purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran translation
  • Muhaddeth Dehlavi
  • and the Persian language