دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1393 
بررسی اغراض بلاغی اسلوب های تهکّم و استهزاء در قرآن کریم

صفحه 122-136

عزت الله مولایی نیا؛ رسول دهقان ضاد؛ مرضیه سادات کدخدایی