معنا شناسی واژه سیاحت و مترادفات آن در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه اراک

2 مدرس مرکز علمی کاربردی هلال احمر

چکیده

این مقاله بر آن است که به معنا شناسی سیاحت و گردشگری در قرآن کریم بپردازد تا با کشف معارف جدید از قرآن اندیشه نظام دار بودن آن معارف روشن شود. زیرا واژگان مترادف با گردشگری گاهی در بافت زبانی آیات ذکر شده است و گاهی براساس سیاق آیات و تفاسیر مربوط به آن، روشن می شود. این مقاله به شرح و تبیین واژه سیاحت و سپس واژگان دیگری که به این مهم در ارتباط است در حوزه های لغت، تفسیر و سیاق آیات  می پردازد.
از آنچه در متن مقاله بیان شد می توان گفت، گردشگری نقل مکان از جایی به جای دیگر برای تأمین نیازهای مادی و معنوی است،که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی انسان اثر می گذارد و آدمیان را به اهداف گردشگری که همان سیر الی الله است رهنمون می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantics of “Siahahat” and its Synonyms in the holy Quran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ebrahimi 1
  • Mohtaram Salehi 2
  • Fereshte Salehi 2
1
2
چکیده [English]

The tourism is a general term in the holy Quran and includes some words like “Seyr”, “Safar”, “Siahaht”, “Nafr”, “Shoqah”, “Hijrah” and etc. This research attempts to clarify the position of those terms that are related to the tourism. The lexical and Quranic usage of the term tourism is studied first, and then the related words are evaluated in lexical, exegetical and Quranic domains. This approach, through finding the new teachings of the Quran, results in recognition of the fact that its teachings are systematic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyr
  • Safar
  • Siahah
  • Hijrah
  • Semantic