کارکرد شناسی ساختار تکرار در تصویرپردازی های قرآن (مطالعه موردی داستان حضرت موسی(ع))

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

چکیده

خداوند متعال مفاهیم و حقایق والا و قدسی را در قالب متن قرآن کریم بر پیامبر اسلام(ص) وحی نموده است. در طی این فرایند جهت بهره‌مندی وهدایت بشریت، بخشی از این مفاهیم در قالب داستانهای پیامبران بیان شده است. تصویرپردازی ها و جنبه های هنری و زیبا شناختی گنجانده شده در این داستان ها چنان است که عقل و روان هر شنونده و خواننده ای را مجذوب خود می سازد.
    بررسی قصه های قرآنی از جمله داستان حضرت موسی(ع) که در این تحقیق بطور اخص بدان پرداخته می شود، ما را با ابعادی از تصویرپردازی قرآن آشنا می سازد. به طوری که قرآن کریم شیوه های مختلفی را در تصویرسازی خود به کار بسته است، از جمله ساختار تکرار، که در آن وجود تراکیب یا عبارات به ظاهر یکسان یا متشابه، در نگاه نخست ممکن است این ذهنیت در خواننده ایجاد شود که این گزاره ها بی هیچ تفاوت معنایی در سوره های مختلف تکرار شده اند. حال آنکه بررسی دقیق اینگونه ساختارها ما را به تفاوتهای دقیق و لطیفی میان آنها رهنمون می سازد و نشان می دهد این گزاره ها در سوره های مختلف، هرچند در کلیت امر مشترک می باشند اما هریک نسبت به دیگری مفهوم و دلالت خاص خود را نیز دارد، به طوری که در حقیقت هر گزاره به زمانی خاص و حادثه ای مشخص و بخشی از کل داستان اشاره دارد. به طوریکه از کنار هم گذاشتن مجموع این آیات و گزاره ها می توان به تصویری کامل و دقیق از داستان های پیامبران از جمله داستان حضرت موسی (ع) در قرآن دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the function of the structural repetition of the imagery in the Holy :Qur\'an: a case study of the story of Moses

نویسندگان [English]

  • Reza Amani 1
  • Rokhsareh Khoda Dosti 2
  • Fatemeh Lahoti Yeganeh 2
1
2
چکیده [English]

God has revealed the great concepts in the text of the Qur'an to the Prophet Mohammad. Some of these concepts are presented in the form of stories about prophets. Imagery and the artistic and aesthetic aspects included in this story are so wonderful and fascinate the soul of every listener and reader.
By reading the stories of the Quran we can recognize the Quranic imagery. The Quran applied different ways of imagery, one of these methods is repetition. The reader thinks that these words are not different. But in-dept reading makes them know that these words are different from each other in terms of meaning. Each sentence has its own meaning that is different from similar sentences.
By amalgamation of different verses we can come up with a complete and accurate picture of the stories of the prophets, including Moses, in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • holly Quran
  • Quranic stories
  • Moses
  • repetition
  • imagery