تحلیل عناصر داستانی سرگذشت حضرت آدم (ع) در قرآن کریم با تکیه بر روایات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

خداوند در قرآن کریم سرگذشت بسیاری از پیامبران را به صورت داستان  بیان می‌کند. ازجمله‌ی آن پیامبران، آدم ابوالبشر(ع) است. موضوع آدم و آفرینش وی، در اسلام، به عنوان نخستین انسان و نخستین پیامبراز اهمّیت قابل توجهی برخوردار است. در قرآن 25 بار نام آدم (ع) آمده، ولی تفصیل این داستان در 6 سوره مطرح می‌شود. در باب تبیین و تفسیراین آیات فشرده و پر معنی، مفسران و صاحب نظران احتمالات بسیارداده‌اند. هدف قرآن از بیان این آیات داستان پردازی نیست، ولی آیاتی که تشکیل دهنده داستان آدم (ع) است، بسیاری از جنبه‌ها وعناصر داستانی متعارف در ادبیات داستانی را دارا است، چرا که اساساً داستا‌ن‌ها، داستان زندگی آدم‌هاست با قضاوت‌هایی در میزان واقع‌گرایی و واقع‌نمایی. هدف این مقاله بررسی عناصر داستانی در این سرگذشت قرآنی با تکیه بر روایات فراوانی است که از طریق کتب و ادیان پیش از اسلام در این باب وارد شده است .
در این بررسی و تحلیل، با بهره‌مندی از فنون داستان پردازی نوین، عناصر داستانی نظیر زاویه دید، طرح، ساختار، اندیشه (تم و موضوع)، کشمکش، شخصیت ، زمان و...، اهداف والای قرآن کریم که تعلیم، تربیت، هدایت و عبرت آموزی انسان‌هاست، تبیین شده است.
 
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Elements of Story in the Prophet Adam’s Life History in the Quran Relying on Islamic Narrations

نویسندگان [English]

  • Zahra Dorri 1
  • parisa Imani Gouradel 2
چکیده [English]

The life histories of many prophets are narrated in the Quran. Prophet Adam, known as the first prophet and the first human, and his creation story is of prime importance in Islam. The word 'Adam' has occurred twenty-five times in the Quran while six surahs of the Quran have elaborated on the story of Adam. Exegetes and expounders have provided different explanations and interpretations about the concise and profound verses in the six surahs.
Although God's intention in including those verses is not merely narrating stories, the verses contain many typical aspects and elements of fiction literature. That is because the stories are essentially the stories of different human beings with judgments about the realism and realization.
This article aims at investigating the elements of story in Adam’s life history from the Quran relying on numerous relevant narrations available through books and pre-Islam religions. In this study, the lofty objectives of the Holy Quran-which are education, guidance and lessons for humans to learn from-is explained employing modern fiction techniques such as point of view, plot, structure, theme and subject, conflict, character, time, etc.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adam (AS)
  • character
  • structure
  • point of view
  • Time
  • place