دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-182 
تأثیر قرآن و حدیث در دیوان مولانا حسن کاشی آملی

صفحه 7-31

رحمان ذبیحی؛ مهدی اکبرنژاد؛ یونس جلوداری