مطالعه قرآنی اندیشه های ملاصدرا و مولوی پیرامون "حقیقت انسان"

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو علمی/دانشگاه پیام نور

چکیده

شناخت حقیقت وجود انسان یکی از مهمترین شاخه های معرفت بشری در میان علوم انسانی و از جذابترین مباحث انسان شناسی در قلمرو فلسفه و ادبیات بوده است. ملاصدرا و مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی در آثار خویش تحت تأثیر آیات قرانی و تعالیم وحیانی، اندیشه های بدیعی پیرامون حقیقت انسان ارائه  کرده ند از جمله تحول پذیری و حرکت رو به کمال حقیقت انسان، تأثیر پذیری حقیقت انسان از اعمال و رفتارها و تجسم اعمال در جهان پس از مرگ، تأثیر پذیری از نظریه مثل افلاطونی در تبیین منشاء واحد جوهر حقیقت انسان و هبوط انسان به عالم دنیا و تجلّی خداوند در جهان و حقیقت انسان. در این نوشتار سعی شده است تا حدّی تأثیر پذیری این دو متفکر را از آیات و آموزه های قرآنی در ارائه نظریات حکمی و عرفانی در قلمرو حکمت متعالیه و ادبیات عرفانی بررسی نموده و برخی از موارد مورد تطبیق را تبیین نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Quranic Study of Mulla Sadra and Rumi's Ideas into the Truth of Mankind

نویسنده [English]

  • Davoud Mohammadiani
چکیده [English]

Knowing the truth of human existence is one of the most important branches of human knowledge in the humanities and one of the most interesting topics of anthropology when it concerns philosophy and literature. Mulla Sadra and Rumi, under the influence of Qur'anic verses and revelational teachings, have presented new ideas about the truth of mankind including evolvement and movement towards the perfection of the truth of mankind, the impact of human actions and deeds on his truth and embodied in the Hereafter, the influence of Platonic theory of forms on the explication of the single origin of the human essence, and the fall of man and the manifestation of God in the world as well as in the truth of mankind. In this paper, we tried to understand how these two thinkers have been influenced by Quranic verses and teachings in their philosophy of the transcendent theosophy and the mystical literature, and to explain some correspondences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the truth of mankind
  • evolvement
  • manifestation of God
  • Anthropology