بررسی ساختار روایی داستان حضرت موسی (ع) در سوره اعراف

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در رویکردهای نوین به زبان مهمترین هدف مطالعات زبانی، توصیف ارتباط از راه رخدادهای زبانی در سطوح مختلف از جمله متن است. زبان قرآن، از رویکردهای مختلف زبانی و در برخی سطوح مورد مطالعه قرار گرفته است، هرچند در سازمان متن قرآن در چارچوب نظریات جدید زبانشناسی، مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق مطالعه موردی سازمان متن روایی "حضرت موسی"، در سوره اعراف، بر اساس الگوی حل مسأله مایکل هوئی (2001) است. سه مسأله اصلی، یعنی ظلم و کفر فرعون، رسیدن حضرت موسی (ع) به یقین قلبی و نافرمانی و بت‌پرستی قوم بنی‌اسرائیل از ارکان این داستان هستند. در روایت مذکور، پاسخ‌های متعددی برای حل مسأله نخست از سوی خداوند و حضرت موسی (ع) ارائه می‌شود که در برخی موارد، ارزیابی آنها مثبت اما نتیجه آن منفی است. طرح نهایی برای رسیدن به راه حل این مسأله، پس از طی چرخه‌‌ای نسبتاً طولانی، طرح کشتن فرعون و پیروانش است که با موفقیت انجام می‌شود. مسأله دوم، بدون طی کردن چرخه طولانی و تنها با دو پاسخ حل می‌شود، اما در پاسخ به مسأله سوم طرح‌ها یا پاسخ‌های ناموفق ارائه می‌‌شود که ارزیابی از آن منفی و نتیجه آن در برخی موارد مثبت و در برخی موارد منفی است در این مسأله داستان حاوی مسائل تبعی دیگری است که بعضاً حل نشده یا به عنوان پیامد منفی اعمال شخصیت‌های داستان باقی می‌ماند. می‌توان گفت هرچند الگوی حل مسأله هوئی ساختار داستان را خوب پیش‌بینی می‌کند اما در برخی داستانها مثل روایات دینی، مسأله به طور قاطع حل نمی‌شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Narrative Organization of the Story of the Prophet Musa in Surah Al-A'raf

نویسندگان [English]

  • Shirin Pour Ebrahim 1
  • Ferdows Aghagolzadeh 2
1
2
چکیده [English]

In recent approaches to language, the essential aim of language studies is to describe communication via communicative events at different levels of language including text. The Qur'anic language has been studied from different perspectives and at some language levels. Yet, the study of Qur'anic text organization within recent linguistics theories has been ignored. This paper attempts to investigate the narrative organization of the story of the Prophet Musa (PBUH) in Surah Al-A'raf based on Hoey's (2001) problem-solution pattern. Three main problems as the elements of this story are Pharaoh's tyranny and infidelity, Musa's reaching certainty from the heart, the disobedience and idolatry of Bani Isra'il. In this narrative, different responses are proposed to the first problem by the Almighty Allah and the Prophet Musa, some of which are positively evaluated though have negative results. The final plan to resolve the problem, after a rather long cycle, is to kill Pharaoh and his followers, which is performed successfully. The result of this plan is positive and can be supposed as the solution. The second problem, which does not experience a long cycle, is successfully resolved only by two responses. However, in resolving the third problem, unsuccessful responses are proposed, which are negatively evaluated and end in some positive and some negative results. This problem is followed by other problems, some of which remain unresolved or as the consequences of the characters' deeds. The results show that although Hoey's (2001) problem-solution pattern can predict the text organization, but in some stories like religious narratives the problem is not definitely resolved.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • text linguistics
  • text organization
  • problem-solution pattern
  • the story of the Prophet Musa