زبان و تصویر در تعبیرات قرآنی قصاید عربی سعدی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

چکیده

تحلیل  قصاید عربی سعدی و تبیین ساختار زبانی شاعر در تصاویر قرآنی موجود در این قصاید، محور اصلی مقاله حاضر است که با توجه به جایگاه رفیع سعدی در عرصه ادبیات ایران و جهان، تبیین شاخصه های اصلی زبان تصویری او در راستای اثبات تسلط شاعر بر زبان قرآن و شعر عربی ضرورت می یابد. از آن جایی که رویکرد زبان و تصویر در اشعار سعدی با زیر ساخت تاثیرات شاعر از قرآن، کار نشده است لذا در این مقاله در صدد پاسخگویی به سوالات زیر هستیم: اول این که جایگاه آیات قرآنی در قصاید عربی سعدی چگونه است؟ و میزان ابیات تصویری و غیر تصویری شاعر در چه حدی است؟ دیگر آن که صور خیال در ابیات قرآنی سعدی چه ویژگی هایی دارد؟ و کانون مرکزی تصویر در این ابیات چیست؟ بیان نحوه تقابل و تعامل، پیوند و مجاورت واژگان قرآن در نگاه تصویری شاعر، از رویکردهای دیگر مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Language and Images in Qur'anic Expressions of Sa'di’s Arabic Odes

نویسنده [English]

  • mohsen zolfaghary
چکیده [English]

This article is an attempt to provide an analysis of Sa'di's Arabic odes and a description of the language structure in the Qur'anic images in those odes. Due to the exalted status of Sa'di in both Iranian and world literatures, elucidating the main features of his illustrative language to prove his mastery of the Qur'anic language and Arabic poetry deems necessary. Because no previous has taken a language and images approach to Sa'di's poetry on the basis of the influence of the Qur'an on him, the present study tries to provide answers to the following questions: First, what are the impact and position of the Qur'anic ayahs in Sa'di's Arabic odes? Second, what are the portions of image and non-image couplets in his poetry?             Third, what are the characteristics of figures of speech in his Qur'anic couplets?     And fourth, what is the central focus of image in those couplets? Additionally, explaining how, in Sa'di's image perspective, Qur'anic words contrast, interact, connect and collocate is another approach adopted in this study.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • image
  • the Qur'an
  • Sa'di's odes