پاسخهای قرآنی در گفتمان ادبی« گلشن راز »

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی/ عضو هیات علمی/ دانشگاه ارومیه

چکیده

     کتاب گلشن راز شبستری، بی تردید یکی از آثار ارزشمند زبان فارسی است که ادب  و معارف والای آن برگرفته از مضامین ارزشمند قرآن کریم است و به سبب همین اهمیتی که دارد، شرح وتوضیح زیادی برآن نوشته شده است و مسائل این کتاب کم حجم اما پرمحتوی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این گفتار، سعی شده است که سوال‌های ادبی گلشن راز با پاسخ‌های دقیق و مسائل ظریفِ معرفتی وشناختی تا وصول به حق و بقاء بالله، از گلزار سر سبز و پر از گلهای دانش حقیقت قرآن مجید استخراج شود. این پاسخها در عین روشنی و قاطعیت از جنبه‌های ادبی و بلاغی بالایی برخوردارند. در پاسخ به هر پرسشی، چندین آیه‌ی شریفه که مناسبت با موضوع مورد پرسش دارد، ذکرشده که در اصل، آن آیات، جواب نکات و دقائق و مشکلات پرسیده شده، محسوب می‌شوند. بر این اساس می توان گفت که قرآن کریم، با دلایل متقن و عقل پسند، جوابگوی تمام نیازهای مادّی ومعنوی در ابعاد مختلف زندگی انسان است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qur'anic Replies in the Literary Discourse of "Golshan-e Raz"

نویسنده [English]

  • mohammad hossein khanmohammadi
چکیده [English]

  "Golshan-e Raz" by Mahmoud Shabestari, is undoubtedly one of the great works of Persian language whose literature as well as precious teachings have been derived from the Holy Qur'an and due to its great value, myriad of expatiations have been written about it and the subjects in this short yet contentful book have been analyzed from different aspects.  In the present article, attempts were made to extract the literary questions of" Golshan-e Raz" together with meticulous replies and delicate epistemic and cognitive problems till reaching Allah and permanence in Him through the all-green flower garden and full of knowledge flowers of the Holy Qur'an. These replies are not only clear and firm, but enjoy rich literary and rhetorical features as well. As regards each question, a few pertinent noble ayas were quoted. They are in fact considered as answers to those points and problems. Accordingly, it can be claimed that the Holy Qur'an is able to provide firm and reasonable answers to all the material and spiritual needs of human life in its various dimensions.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an and literature
  • the Holy Qur'an
  • Golshan-e Raz
  • knowing the truth