بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه­ ی جعفر ابراهیمی (شاهد)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق ادبیلی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

 
این جستار به بررسی تأثیرپذیری جعفر ابراهیمی از مضامین قرآنی در اشعار کودکانه می‌پردازد. به همین منظور، با تبیین مضامین قرآنیِ متجلّی در اشعار ابراهیمی و  بررسی کارکرد آن‌ها، در پیِ پاسخ دادن به این دو پرسش است که هدف از کاربردِ مضامین قرآنی در شعر کودک چیست و کدام مضامین بیشترین کاربرد را دارد. با توجه به بررسی انجام شده، می‌توان گفت که مضامین قرآنی، بخشی از محتوای اشعار کودکانه‌ی ابراهیمی را تشکیل می‌دهد که با هدف القای آموزه‌های اسلامی، شناساندن بزرگان دین و آماده‌سازی کودک برای انجام وظایف دینی استفاده می‌شود. ابراهیمی با الهام‌‌گیری از قرآن کریم سعی دارد کودک را با دین و اندیشه‌های دینی آشنا کند و از آن‌جا که مخاطب هنوز به مرحله‌ی تکامل ذهنی و درک مفاهیم انتزاعی نرسیده‌ است و قادر به قضاوت‌های اخلاقی نیست، از مضامین قرآنی متناسب با رشد فکری کودک و فراخور ذوق و درک او بهره‌ گرفته است. ابراهیمی به خداشناسی بیش از سایر مضامین توجه دارد و سعی کرده است با استفاده از تمثیل طبیعت صفات ثبوتی و جمالی خداوند را توصیف کند. این پژوهش با بررسی 15مجموعه شعر جعفر ابراهیمی و بهره‌گیری از جدول‌های آماری، به شیوه‌ی تحلیلی – توصیفی انجام گرفته است. [5]
 


    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effects of Qur'anic Themes on Jafar Ebrahimi’s Children Poetry

نویسندگان [English]

  • Ramin Moharrami1 1
  • Khodabakhsh Asadollahi 2
  • Shokrollah Pour-Elkhas 2
  • foroghirad foroghirad 3
1
2
3
چکیده [English]

 
 
in the present study, we analyzed the influence of Qur'anic themes on children's poetry of Jafar Ebrahimi. To this end, and through explicating the Qur'anic themes manifested in his poetry and studying their functions, we tried to answer the following two questions: Why to apply Qur'anic themes in children's poetry? Which themes are most widely used? It can be said that Qur'anic themes form part of the contents of Ebrahimi’s children's poetry used to induce Islamic teachings, to introduce Islamic key figures and to prepare children to perform religious duties. Inspired by the Holy Qur'an, Ebrahimi tries to familiarize children with religion and religious thoughts and since they are still beyond the stage of mental evolution and unable to understand abstract concepts and do moral judgments, Ebrahimi has used Qur'anic themes tailored to children’s intellectual development and proportionate to their taste and understanding. Ebrahimi focuses on theology more than other subjects and tries to describe positive divine attributes using the allegory of the nature. This research was carried out studying 15 collections of Jafar Ebrahimi's poetry using an analytical – descriptive method and statistical tables.
 
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur'an
  • Jafar Ebrahimi
  • children’s poetry
  • Theology