نقد وتحلیل ساختارادبی ومحتوائی آیه تطهیر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه الهیات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

چکیده

چکیده:
 موضوع این تحقیق، نقد وتحلیل ساختارادبی ومحتوائی آیه تطهیراست ، بعضی از دانشمندان مفاد آیه تطهیر را مطلق دانسته واز باب اراده تشریعی همسران پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، بطور خاص وخاندان آن حضرت بطورعام نیز مشمول آن دانسته اند و بعضی دیگر صرفا مراد از رجس ،رجس باطنی ومقصود از تطهیر ، تطهیر باطنی می دانند.ما دراین تحقیق ابتدا از نظر ادبی ، واژگان «رجس» و«تطهیر» را با توجه به نظر لغت شناسان ومفسیرین بنحو اطلاق تبیین نموده ایم؛ آنگاه با توجه به قرائن داخلی و با عنایت به  تبدیل ضمیر مؤنث به ضمیر مذکر. (عَنْکُمُ نه عَنْکُنَّ / وَیُطَهِّرَکُمْ نه وَیُطَهِّرَکُنَّ) با توجه به اینکه تمام ضمایر به کار رفته در آیات هفت‏گانه، هماهنگ با یکدیگر نمی باشد،همسران پیامبر را مشمول آیه تطهیر ندانسته واز نظر محتوایی  با توجه به اینکه  خطاب‏هایی که به همسران پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شده، با عتاب ؛ اما خطاب در آیه تطهیر، با اکرام و احترام همراه است. آن را نشان از عدم وحدت سیاق دانسته وبه این نتیجه رسیده ایم که مراد از اراده، اراده تکوینی  ومنظور از اهل البیت ذوات نوریه آن حضرات علیهم السلام، ومقصود از تطهیر، پاک نگهداشتن آنان  بنحو دفع، از هرچیزی که ناپسند وخلاف طبع آدمی است، می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Criticism of Literary and Content Structure of Ayah al-Tat'hir

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ebrahimi
چکیده [English]

 
This case study is intended to review and analyze the literary and content structure of Ayah al-Tat'hir (Purification Verse). Some scholars see the content of this ayah unconditioned and from the perspective of divine legislation will, they have considered Prophet Muhammad's (SAW) wives in particular and his household in general included as referent of this ayah while some other scholars believe that rijs means inner rijs and tat'hir refers to inner tat'hir. In the present study, we, from a literary perspective, first explicated the words 'rijs' and 'tat'hir' with respect to philologists' and exegetes' ideas as unconditioned. Then, using internal evidence and considering the pronoun shift from feminine to masculine, (from you NOT from them, [i.e. the women]; purify you NOT purify them, [i.e. the women]) and since all the pronouns used in the seven ayahs are not harmonious with each other, we excluded the Prophet's wives from Ayah al-Tat'hir. Furthermore, with regard to the content, because Prophets' wives are addressed with admonition while the address in Ayah al-Tat'hir is respectful, we deemed this as a sign of a lack of register unity and concluded that will means divine legislation will and Ahl al-Bayt refers to their luminous souls and tat'hir means saving them from any improper thing and against true human virtues. 
 
 1 Corresponding author: Associate Professor, Department of Theology, Arak University; Email: e-ebrahimi@araku.ac.ir  

کلیدواژه‌ها [English]

  • rijs
  • tat'hir
  • Evidence
  • divine genesic will
  • divine legislation will
  • Ahl al-Bayt