تحلیل دیدگاه روایی در سوره‌ طه با تکیه بر الگوی سبک‌شناسی انتقادی سیمپسون

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

الگوی دیدگاه روایی سیمپسون که در حوزه‌ سبک‌شناسی انتقادی قرار دارد، نحوه‌‌ی عملکرد راوی در جریان روایت را با تکیه بر ابزارهای زبانی تحلیل می‌کند. این روش که در زمره‌ی‌ تحقیقات کیفیِ متن قرار دارد، امکان تحلیل زاویه‌ دید را با استفاده از شناسایی نوع راوی و وجه مورد استفاده در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. بر اساس این الگو که به عنوان مبنای عمل در پژوهش حاضر انتخاب شد، از زوایای دیدگاه زمانی، دیدگاه مکانی، روانشناختی و دیدگاه وجهی، نقش راوی در سوره مبارکه طه، با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت‌های داستانی سوره‌ی طه و پرداختن به جزئیات روایی، همچنین لزوم اجرای تحلیل‌های زبانی برای بررسی داستان‌های قرآن، از جمله ضروریات انجام پژوهش حاضر است. بر اساس یافته‌های تحقیق و ارزیابی‌های انجام شده، راوی در این سوره، از نوع سوم شخص در حالت روایتگر است که گاهی حالت خویش را به بازتابگر تغییر می‌دهد. همچنین وجهیت راوی در این سوره، مثبت و اشراف راوی نسبت به اطلاعاتی که به مخاطب ارائه می‌دهد، با توجه به نوع افعال به کارگرفته شده، جامع است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Narrative Perspective in Surah Ta-Ha Using Simpson's Critical Stylistics Model

نویسنده [English]

 • tahereh heydari
assistant
چکیده [English]

The Simpsonian narrative model, which deals with critical stylistics, relies on linguistic tools to examine a narrator's performance while narrating. This qualitative model allows the researcher to analyze points of view by means of identifying the narrator type and the mood used. The present descriptive-analytical research, which selected this model as its framework, analyzed the role of the narrator in the Noble Surah Ta-ha from temporal, spatial, psychological, and mood perspectives. The fictional capacity of Surah Ta-Ha and addressing narrative details, along with the necessity of conducting linguistic analyses of Qur'anic stories are some of rationales for this study. Based on the research findings and the evaluations carried out, the narrator in this sura is the third person narrative mode who sometimes changes his state to the reflector-mode. Furthermore, the mood of the narrator in this sura is positive and considering the verb types used, the narrator has a comprehensive dominance in terms of the information provided with the audience.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paul Simpson's model
 • critical stylistics
 • Surah Ta-Ha
 • narration
 1. قرآن کریم، ترجمة محمد مهدی فولادوند
 2. آقاگل‌زاده، فردوس و پورابراهیم، شیرین، (1387)، «بررسی زبان شناختی دیدگاه روایتگری داستان روز اول قبر صادق چوبک در چارچوب مدل سیمپسون»، مجله نقد ادبی، شماره3، 28-7.
 3. ابن عاشور، الإمام محمد الطاهر، (1393)، التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع ـ تونس.
 4. خزائلی، محمد،(1386)، اعلام قرآن، تهران: امیرکبیر.
 5. خادمی، نرگس، (1391)، «الگوی دیدگاه روایی سیمپسون در یک نگاه»، نقد ادبی، شماره 17، 36-7.
 6. شحاته، عبدالله محمود،(1374)، درآمدی به تحقیق در اهداف و مقاصد سوره‌های قرآن کریم، ترجمه محمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.
 7. شریف لاهیجی، محمد بن علی(1373)، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، دفتر نشر داد، چاپ دوم.
 8. طباطبایی، محمدحسین(1417ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر نشر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 9. طیب، عبدالحسین(1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
 10. علوی، سیده فاطمه، (1384)، «بررسی دیدگاه‌ روایی‌ در‌ سه داستان کوتاه صادق چوبک، رویکردتحلیل کلام انـتقادی»، پایـان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی‌ دانشگاه‌ تهران.
 11. غیاثیان، مریم السادات؛ علوی، فاطمه؛ پور ابراهیم، شیرین و گیلانی مصطفی، (1395)، « بررسی زبان شناختی زاویه‌ی دید در داستان کوتاه صراحت و قاطعیت بر اساس الگوی سیمپسون»، دوماهنامة جستارهای زبانی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 31،  106-87.
 12. فتوحی، محمود، (1388)، سبک‌شناسی در سطح نحوی (روش بررسی دیدگاه نویسنده در وجوه نحوی)، مجله دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،د60.ش190(پاییز) 99-79.
 13. قرائتی،محسن، (1387)، تفسیر نور سوره طه، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.
 14. مکارم شیرازی،ناصر، (1388)، تفسیر نمونه(جلد سیزدهم)، دارالکتب الاسلامیة.
 15. مصطفوی، حسن(1380)، التحقیق فی کلمات القرآن االکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

16. Simpson, P. Language, Ideology, and Point of View. London: Routledge,         .1993

17. Fowler, Roger (1996). Linguistic Criticism. 2nd ED, Oxford: Oxford University Press.