آشنایی‌زدایی جایگزینی در قرآن کریم بررسی موردی تشبیه و کنایه در داستان حضرت نوح (ع)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از تکنیک‌هایی که در علم زبان‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است، تکنیک آشنایی‌زدایی است که در آن گوینده یا نویسنده سعی دارد در اثر خود از زبان معیار عدول کرده که بدین وسیله با واداشتن مخاطب به کنکاش ذهنی، درک هر چه عمیق‌تر مفاهیم را به دنبال دارد به طوری که جنبه‌ی تاثیرگذاری آن بسیار بیشتر از کلام عادی خواهد بود. قرآن کریم به عنوان یک متن فرابشری به بهترین شیوه در جای جای قرآن از این شیوه بهره برده است و از آنجایی‌که بررسی این تکنیک در فهم یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن بسیار مهم می‌نماید لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با شیوه‌ی توصیفی و تحلیلی و با استقراء تام داستان حضرت نوح علیه‌السلام در سور قرآنی، آشنایی‌زدایی جایگزینی را با استفاده از دو ابزار تشبیه و کنایه مورد بررسی و مداقه قرار دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این تکنیک به شکل موثری در داستان حضرت نوح به کار رفته است که از جمله دلایل به کارگیری آن شامل، ایجاد مبالغه در معنی و مضمون آیات، عمومیت بخشیدن به دلالت‌های آیات، ایجاد شور و شوق در مخاطب، ایجاد کنکاش ذهنی در وی، وسعت بخشیدن به معنا و مضمون آیات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defamiliarization of Substitution in the Holy Qurʾan: The Case of Simile and Allusion in the Story of Prophet Noah (AS)

نویسندگان [English]

 • Ali Bagher Taherinia 1
 • Zahra Moslemi 2
1 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Languages, University of Tehran, Iran
2 PhD student of Arabic language and literature, Faculty of Literature and Languages, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

 Defamiliarization is a linguistic technique in which the speaker or writer tries to deviate from the standard language, which results in engaging the audience with some mental exploration, and thus provides the condition for a better understanding of the message to the extent that the effect will become much more significant than when using normal language. The Holy Qurʾan as a superhuman text has best used defamilairization in numerous instances and because of the importance of analyzing this technique in understanding one of the aspects of the miracle of the Qurʾan, this descriptive-analytical research, focusing on simile and allusion, attempts to scrutinize defamiliarization of substitution in the Qurʾanic ayahs related to the story of Prophet Noah (AS). The findings show that this technique has been effectively employed in the story of Prophet Noah in order to, among others, create exaggeration in the meaning and concept of ayahs, generalize the implications of ayahs, create excitement in the audience, generating mental exploration in them, and expand meanings and concepts of ayahs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Holy Qurʾan
 • Story of Prophet Noah (AS)
 • Defamiliarization of Substitution
 • Simile
 • Allusion
 1. - قرآن کریم

  1. آلوسی، سید محمود،( 1415)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  2. الأزهرى، محمد بن احمد، (1421)، تهذیب اللغة، چاپ اول، بیروت.
  3. ابن درید، محمد بن حسن، (1988)، جمهرة اللغة، چاپ اول، بیروت.
  4. ابن شعبه